Akvarellpelare

Att måla en akvarellpelare. 179 cm höga och 39,5 cm breda.

Efter att ha kämpat med den 1 meter breda akvarellpappersrullen, för att krulla upp den och spänna fast pappret med fuktad papperstejp på två stora långa skivor, är jag genomsvettig! Jag gör två åt gången. En vore omöjligt, för då spricker papperet lätt.

Jag väter papperet med en bred pensel två gånger – på längden och på tvären och låter torka till nästa dag. Sen är det dags att lägga på den rätta blandningen av pigment d.v.s. färg. När den sedan efter någon dag är torr och slät gör jag om det igen men nu på bara några partier, lager på lager. Låter torka och fortsätter med motivet/motiven. Dessa motiv som jag ser runt mig och i ständig inre monolog genomlyser och trycker undan och drar fram och tvärtom i all oändlighet…

Jag tecknar med vatten ett betydelsefullt minne/ett föremål som säger mig något, en bild ur mitt liv och kanske ditt, eller ett intryck av all den sköna natur vi har omkring oss, eller bara koppar med kaffe, denna himmelska dryck.  Jag tecknar med pensel och enbart vatten.   

Koncentration!!! Sen droppar jag färgen i de nästan osynliga streckarna och fälten, som förhoppningsvis fortfarande är blöta och färgen sprider sig som ett trolleri.

Watercolor-column

Watercolor column

To paint an Watercolor column. 179 cm high and 39,5 cm wide.

After the battle with the rolled 1-meter wide aquarelle paper where I unfold it, stretching it, and securing it with wet paper tape on two large boards. After that battle, I’m soaking of sweat. I do two each time. To do one at the time would be impossible, the paper would easily break.

I wet the paper with a wide brush two times – one time vertical, one time horizontal, and then I let it dry. Next day it´s time to add the right mixture of pigment, the color. When it’s completely dry and even, I repeat the procedure. Now only on some parts, layer on layer. Letting it dry and continue with the motif/motifs. These motifs are from my surroundings and within a constant internal monologue, they penetrate, and suppress, and reveal. Again and again, through eternity…

I draw, with water as a medium, a significant memory/object that tells me something, a piece from my life or maybe yours, or an impression of all the amazing nature that surrounds us. Or just cups of coffee, this divine beverage that contains so many emotions. I draw with a brush and only with water. Concentration!!

And then, dripping the colors in the almost invisible lines and fields where the pigment magically are spreading out!