Hyllning till kvinnan – Ja, vi duger

Wågermanska konsthallen 2005